Aktualności miasta Lublina -
http://www.mmlublin.pl
AKTUALNOŚCI  
 
   
Aktualności    
Radzyń Podl. z lotu ptaka
Radzyński chór ,,WRZOS"
koncertował
we Lwowie Foto W. 
Maleszyk
Spotkanie opłatkowe Zespołu
,,Wrzos"2008r
Fotoreportaż W.Maleszyka
  Strona internetowa Zarządu Okręgu 
  w Lublinie
 http://pzeriil.republika.pl/
LETNIE SPOTKANIE Z 
PIOSENKĄ
NA ŚWIERŻOWISKU 
Foto.W.Maleszyk
  Administrator strony W.Maleszyk
Wycieczka do Sejmu
 i  Muzeum 
Powstania 
Warszawskiego
        POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW  RENCISTÓW I INWALIDÓW
     ODDZIAŁ REJONOWY  
 
   21-300 w Radzyniu Podlaskim
        
ul.Jana Pawła II Nr4 tel. 083 3527643  lub 602 537 357 
e-mail : 
jawieslaw@gmail.com
 Strona internetowa  ,,MALWY   http://malwy1.republika.pl
Strona internetowa  ,,Wrzosu" http://wrzos18.republika.pl 
              
           
Opłatek na Kresach
Związku Żołnierzy Emerytowanych 
z Radzynia Podlaskiego
Radzyń w starej fotografi
Zabytki Radzynia Podlaskiego
Stara fotografia RZEMIEŚNIKÓW
Radzynia Podlaskiego
I Festiwal Piosenki Partyzanckiej      
i Żołnierskiej w RadzyniuPodl.
Zespoły ZERiI mogą zaliczyć do 
udanych zajmując I i III miejsca na 
Festiwalu w Radzyniu Podlaskim
Udział Zespołu ,,WRZOS"
w Dniu Seniora w Świerżach
W dniu 19 grudnia 2009 w Zespole Szkół  
w Woli Osowińskiej odbyła się uroczysta Wigilia 
Bożonarodzeniowa.
Foto reportaż W.Maleszyka
Raid rowerowy w Ulanie
Zespół ,,WRZOS" koncenrtował
w Nałęczowie
Dzień Babci i Dziadka 
w Ulanie - Majoracie
Kolejny wyjazd zespołu WRZOS i Związku
Żołnierzy z Radzynia Podl. do Wilna na Litwe
Polski Zwiazek Emerytów i Inwalidów
to nie Kluby Seniora
Rocznica katastrofy smoleńskie 
obchodzona  w kościele M.B.N.P. 
z udziałem zespołu ,,WRZOS"
O tragedii smoleńskiej i zbrodni katyń skiej
nie zapomniano w Radzyniu Podlaskim
Światowy Dzień Inwalidy 17.05.2011 r.
Światowy Dzień Inwalidy FOTO cz.II
                   STOP
dyskryminacji ludzi starszych
Zespół Wokalny ,,RADZYNIACY"
z piosenką o Ziemi Radzyńskiej 
w Krasniku
Występ Zespołu Wokalnego ,,WRZOS"
z okazji jubileuszu 10-lecia  
powstania Zespołu 
Amatorzy na trzy głosy
śpiewaja z nut i z serca
Koncert z okazjii 10-lecia 
Zespołu ,,WRZOS"
Radzyński chór ,,WRZOS"
w Wisznicach
Zespół  ,,WRZOS" 
w głównych uroczustościach obchodów 
Święta Niepodległości 
W dniu 16 listopada 2011  obchodzono
,,Światowy Dzień Seniora"
w Radzyniu Podlaskim
,,Swiatowy Dzień Seniora" w Ulanie
obchodzono w dniu 20 listopada 2011 r.
Spotkanie opłatkowe w Zespole 
Wokalnym  ,,WRZOS"
Msza z intencji Ojczyzny
i koncert ,,WRZOSU"
Zespół ,,WRZOS" nagrodzony 
w Lublinie
 
Obchody Światowego Dnia Inwalidy
w Ulanie 20.05.2012
,,Światowy Dzień Inwalidy" obchodzono
26.05.2012 w Radzyniu Podl.
,,Komarówka piosenką ludową słynąca"
Wycieczka do Kozłówki, Kazimierza, 
Nałęczowa i Wąwolnicy
Koncert Zespołu Wokalnego ,,WRZOS"
dla mieszkańców miasta i okolic.
Udział Zespołu ,,RADZYNIACY"
w Wojewódzkim Festynie SENIORÓW
w Krasniku
Występ Zespołu ,,RADZYNIACY"
na Dożynkach Powiatowo i Gminnych 
w Sitnej
 
 
 
Wycieczka rowerowa ZERiI z Ulana
na ,,Piękno przyrody i architektóry
ogrodowej" do Państwa 
Adamowiczów w Sobolach
foto. W.Maleszyk
 
Dożynki Gminne i  ,,Radzyniacy"
Zespół ,,Radzyniacy"
w Woli Osowińskiej
Koncert zespołu ,,RADZYNIACY" 
w Lublinie
II Powiatowy Przegląd Kolęd
i Pastorałek w Wohyniu
IV Parafialny Przegląd Kolęd
i Pastorałek w Radzyniu Podl.
Koncert Zespołu ,,WRZOS" 
dla mieszkańców Radzynia Podl.
pod tytułem 
WIELKOŚĆ UTRACONA -
,,Ach te Kresy Kochane"
Co piszą w internecie o występie
Zespołu ,,WRZOS" na stronie 
www.radzyninfo.pl
Światowy Dzień Seniora 2012 
 w Radzyniu Podlaskim w internecie 
ZŁOTE GODY i występ zespołu 
,,Radzyniacy"
 
W Komarówce Podlaskiej Koło Nr.1
PZERiI wybrało nowy Zarzad
i poszczególne komisje związkowe
Światowy Dzień Seniora 2012
w Radzyniu Podl. opublikowany na 
str. internetowej www.radzyninfo.pl
 
Światowy Dzień Seniora 
obchodzono 18.11.2012 w Ulanie
Wybory nowego Zarządu PZERiI
w Czemiernikach
Koncert zespołu ,,WRZOS ,,Wesoło ze śpiewem
ochocza drużyno" z udziałem zespołów
,,ŚWIERŻANKI",PRZYJACIELE i zespołu
WRZOS z Kąkolewnicy na http://iledzisiaj.pl
Koncert pieśni patriotycznej
,,Wesoło ze śpiewem ochocza drużyno"
opublikowany na http://radzyń info.pl
Walne zebranie PZERiI 
Koła Nr.5 w Borkach
Zespół ,,WRZOS" nagrodzony za swoją
aktywność artystyczną
Udział Zespołu Wokalnego
,,RADZYNIACY"w III Powiatowym
 Przeglądzie Konlęd i Pastorałek 
 6.01.2013 w Wohyniu
 
Spotkanie opłatkowe PZERiI 
w Kole Nr.1 w Komarówce Podl.
w dn.12.01.2013 r.
Radzyński Niedzwiadek RaSIL - przyznany  
dla ,,Wrzosu"
Zespół ,,RADZYNIACY" w Przegladzie
Kolęd i Pastorałek ,,KOLENDOBRANIE"
w Radzyńskim Ośrodku Kultur
y.
Koncert patriotyczny ,,Wrzosu":
,,Siostry, bracia Polacy... my pamiętamy"
Obchody Światowego Dnia Inwalidy 
w Radzyniu Podlaski
Wycieczka rowerowa 
i strzelanie z armaty
w Sobolach
Zespół Wokalny ,,WRZOS" i przyjaciele:
ZAHULAŁA DUSZA MA!
Echa koncertu w lokalnych informacjach 
naszego 
miasta
Zespół Wokalny ,,RADZYNIACY"
reprezentował Radzyń Podlaski na 
festynie w Krasniku
Zespół ,,Radzyniacy" wystąpił 
na dożynkach w Wohyniu
Wycieczka po Roztoczu
Wycieczka do Sejmu 50 osobowej
grupy  Emerytów Rencistów
z Radzynia Podlaskiego
 
Zespół ,,Radzyniacy" Spotkanie 
z Folklorem i Dobrym Humorem 
w Przegalinach Duzy
ch
IV Festiwal Piosenki Zołnierskiej  
i Patriotycznej z udziałem zespołów ZERiI
w Radzyniu Podlaskim
Światowy Dzień Seniora
w Radzyniu Podlaski.
 Fotoreportaż z uroczystości 
przedstawiony w ,,Iledzisiaj"
Światowy Dzień Seniora
w  Radzyniu Podlaskim.
Fotoreportaż  z uroczystości
przedstawiony w ,, Grocie"
Strona internetowa   http://swierzanki.republika.pl
Zespół ,,Radzyniacy" wystąpił 
podczas Jubileuszu 50-lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej
Zespół ,,Radzyniacy" uświetnił 
obchody ,,Zlotych Godów".......
Zespół ,,RADZYNIACY"
 w obchodach Święta Niepodległosci
Wigilia Gminy Radzyń z udziałem 
zespołu Wokaknego ,,WRZOS"
Rozkład jazdy PKS
Statut PZERiI


W opracowaniu jest nowa główna strona 
Zespołu Wokalnego ,,WRZOS" 
 na nowej platformie internetowej  
nazwa.pl 
na której będą pod strony
zespołów śpiewaczych itp
Dostęp do projektu nowej strony jest obecnie 
dostępny pod:
 www.iwm1.pl